SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Verejné obstarávanie

V zmysle § 7 ods. 1 písm. b zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďuje obec Bzenov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

 

IČO: 00326895
DIČ: 2021225415

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
IBAN: SK35 0200 0000 0000 1682 0572

KONTAKTNÁ OSOBA:
p.Martin Papcun, starosta obce

ADRESA:
Obec Bzenov
Bzenov 38
082 42  Bzenov

KONTAKT

Telefón: +421517796337
Fax: +421517796337
Mobil: 0905292335

E-mail: bzenov@onlinenet.sk

Webové sídlo: www.obecbzenov.sk

  Výzva na predloženie ponuky
  v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

  Predmet obstarávania: Rozšírenie vodovodnej siete v obci Bzenov – projektová dokumentácia

  Zverejnené: 19.11.2020

  Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

  Príloha č.1 Návrh na plnenie kritérií hodnotenia

  Príloha č.2 - Identifikačné údaje

  Príloha č.3 - Návrh Zmluvy o dielo

  ===================================================

  Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov

  Oboznámiť sa so znením výzvy a súťažnými podkladmi môžte tu:

  Zverejnené dňa 26.9.2017

  =========================================================

  Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy v obci Bzenov.

  Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

  Zverejnené dňa 26.2.2016.

  ===================================================

  Partnerská dohoda - zverejnenie výzvy na súťaž - Výstavba MŠ Bzenov tu:

  ===================================================

  VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

  Verejný obstarávateľ:  Obec Bzenov, Obecný úrad č. 38, Bzenov 082 42
   
  Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
   
  Predmet zákazky: „Výstavba a rekonštrukcia športoviska, detského ihriska a amfiteátra súvisiaca s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času- obec Bzenov.“
   
  Bzenov, dňa 07.11.2017                Štefan Rafajlovič, starosta obce
   
  ===================================================
   

  Predmet obstarávania: Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov

   Zverejnené dňa: 26.9.2017

  Výzva na predloženie ponúk

  Súťažné podklady a výkazy výmer.

  A_Sprievodna a súhrnná technická správa

  Výkaz_VÝSTAVBA MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI BZENOV_výkaz výmer_bez vnútorného zariadenia

  ZTI_Výkaz_vnútorné ZTI

  ZTI_Výkaz_vonkajšie ZTI

  VV - (ÚVK) - Ústredné vykurovanie (Výkaz výmer)

  Bleskozvod-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

  Elektroinštalácia-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

  NN prípojka-Zadanie s výkazom výmer - na výšku

   

  Návrh ZoD_MŠ Bzenov: tu

  Kompletné súťažné podklady tu:

  ===================================================

  Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na výstavbu materskej školy v obci Bzenov.

  Oboznámiť sa so znením výzvy môžte tu:

  Zverejnené dňa 26.2.2016.