SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

História

Pôvod obce sa predpokladá v druhej polovici 14. storočia. Prvá písomná správa o nej je z r. 1423. V tomto roku totiž šľachtic František z Čičaroviec zálohoval o.i. svojich majetkov aj časť Bzenova Jánovi z Nacinej Vsi. Pôvodnými majiteľmi obce boli teda zemania z Čičaroviec, časť na určitú dobu využívali aj páni z Nacinej Vsi (Nátafalušiovci). R. 1427 isto iba na krátku dobu tu malo majetky aj leleské prepoštstvo a v 16. storočí časť pozemkov patrila Košiciam. Z mladších dejín obce sú známe iba štatistické údaje hospodárskeho charakteru.

O vlastníckych vzťahoch v Bzenove sme sa rozpísali iba preto, že historický znak obce korení v šľachtickom erbe. V pečatidle z r. 1786 totiž z pažite vyrastá košatý strom, o ktorého kmeň sa opierajú dva levy. Obecné znaky spravidla symbolizujú zamestnanie miestnych obyvateľov, čo sa v danom prípade nestalo. Bzenovčania sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a výrobou poľnohospodárskeho náradia. Strom s levami na tento zdroj obživy nijako nenasvedčuje. Naopak, lev je jednou z najčastejších figúr rodovej symboliky.

Odtlačok pečatidla z r. 1786 objavil už r. 1978 J. Petrovič. Kruhopis pečatidla znie: POS(sessio) BERZENKE. Obecný znak vyrytý v jeho poli opísal takto: "V strede strom, zprava sa oň opiera prednými labami kôň, zľava sa opiera medveď". Náš odtlačok je z dokumentu, ktorý obec vydala 9. októbra 1868. Po pravej strane kmeňa je jednoznačne vidieť leva, po ľavej strane je zviera na odtlačku útlejšie. Môže to byť v dôsledku nekvalitného odtlačku.

Na presné poznanie historického obecného znaku Bzenova je zreteľnejšie mladšie pečatidlo obce z r. 1868 s kruhopisom: BERZENKE KÖZSÉG HIV(atalos). PECSÉTIE 1868. Podľa použitia predchádzajúceho pečatidla tento nový potvrdzovací prostriedok z r. 1868 vznikol v poslednej jeho tretine - po 9. októbri 1868. V poli pečatidla už celkom jednoznačne vidieť dva levy, ktoré sa opierajú o kmeň z pažite vyrastajúceho košatého stromu.

V súvislosti s opísaným znakom musíme konštatovať, že jeho pôvod zatiaľ nevieme určiť. Spomedzi vlastníkov obce poznáme iba dva rody: Čičarovcov a Nátafalušiovcov. Ani jeden z nich nemá v erbe leva. Hlavnými figúrami erbu Čičarovcov sú vlk a diviak, hlavnou figúrou erbu Nátafalušiovcov je šabľou ozbrojené rameno. Z povedaného vyplýva, že Bzenov si za svoj obecný symbol privlastnil erb zatiaľ neznámeho rodu, ktorý si tu uplatňoval zemepanské práva po 16. storočí.

Táto okolnosť nám nijako nebráni, aby sme podľa doterajších známych prameňov nenavrhli obci erb. Za erb Bzenova odporúčam použiť zelený štít, v ktorom zo striebornej (bielej) pažite vyrastá strieborný (biely) strom. O jeho kmeň sa opierajú dva zlaté (žlté) levy. V tejto podobe je erb obce historicky verný a heraldicky správny.