SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Centrum Rozvojového tímu

Obec Bzenov je jednou zo 60 zapojených obcí, kde sa NP RT I. realizuje. Rozvojové tímy sú koordinované a metodicky usmerňované Úradom splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Realizácia projektu zahŕňa aktivity v oblasti vzdelávania, bývania, zamestnanosti a sociálnu oblasť. Projekt zahŕňa aj aktivity spojené s nevyhnutným infraštruktúrnymi investíciami
- výstavba a rekonštrukcia vodovodov, výdajných stojanov, vodných zdrojov a pod., budovanie stokových sietí a ČOV, budovanie infraštruktúry pre odpadové hospodárstvo. Za týmto účelom aj v obci Bzenov vzniklo Centrum rozvojového tímu (CRT), ktoré pozostáva z týchto členov rozvojového tímu (RT):

Rozvojová pracovníčka plánovania:
Mgr. Andrea Bokšová, ktorej úlohou je plánovanie úloh a kontrola činnosťou RT. Organizovanie komunitných fór - verejných zhromaždení, kde môžete vyjadriť svoje návrhy a očakávania na budúci rozvoj obce. Všetci obyvatelia obce budú vítaní. Určia sa potreby a problémy sidelnej komunity a stanovia priority ktoré sa budú v obci riešiť prostredníctvom RT. Spoločne s členmi RT vypracujeme Rozvojový plán obce Bzenov, v ktorom budú pomenované kroky zamerané na odstránenie problémov v rôznych oblastiach.

Sociálni pracovníci:
Mgr. Lucia Valečková  a Mgr. Milovan Olejár riešia problémy nepriaznivých životných situácií.

Nene:
Katarína Husárová Cínová a Iveta Mruzová, poskytujú podporu rozvoja detí do 6 rokov s cieľom vytvorenia podmienok pre napredovanie dieťaťa.

Nenementorka:
Mgr. Nikola Marhevská jej úlohou je koordinovať a usmerňovať Nene v jej práci s rodičmi a deťmi a spolupracovať s inštitúciami  v oblasti starostlivosti o rodinu.

Rozvojový pracovník pre bývanie:
Miroslav Husár rieši problémy súvisiace s politikou bývania.

Asistentka Centra rozvojového tímu:
Mgr. Dominika Mikulová

Asistent pre bývanie a finančnú oblasť:
František Štofanik 

 

Sme Vám k dispozícii  v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hodiny.
Nájdete nás na poschodí OcÚ v Centre rozvojového tímu, kde Vám veľmi radi poradíme a pomôžeme v oblasti bývania, zamestnanosti, vzdelania a sociálneho zabezpečenia. Budeme mesačne robiť rôzne aktivity pre dospelých, detí, mládež, budeme radi ak sa ich budete zúčastňovať a zapájať do našich aktivít.