SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

ŠSTK - Stolný tenis

Obecný športový klub stolného tenisu Bzenov, pozri fotogalériu!

Správa o činnosti OŠK ST Bzenov:

Pre mnohých z Vás sú úspechy Obecného športového klubu v stolnom tenise v Bzenove určite príjemným prekvapením.

Veď  pred niekoľkými rokmi sme ešte nehrali žiadnu stolnotenisovú súťaž a mnohí z nás ani len netušili, že svoje kroky spoja so stolným tenisom v obci Bzenov.

V roku 1999  skupinka ochotných ľudí zorganizovala  Vianočný turnaj o pohár starostu obce v stolnom tenise. Keďže záujem o stolný tenis  bol veľký, inšpirovalo to p.Kundrika a spolu s Ing. Lúčanským zorganizovali  "Obecnú stolnotenisovú ligu pod Čiernou horou." Do tejto súťaže sa zapojilo 8 družstiev z obcí pod Čiernou horou, tiež družstvo zo Šarišskej Poruby.

Táto obecná stolnotenisová súťaž mala svoje športové čaro práve tým, že súťažili proti sebe susedné dediny a zároveň aj priatelia. Súťaž mala nielen veľa zaujímavých športových stretnutí, ale aj priateľských posedení.

Keďže „A“ mužstvo STO Bzenov sa v roku 2000/2001 prihlásilo do okresnej súťaže, Obecná

stolnotenisová liga pod Čiernou horou sa po rokoch, a to aj hlavne z organizačných dôvodov prerušila.

Nakoľko hráčska základňa bola v tomto období dosť široká, bolo založené okrem „A“ mužstva aj „B“ a „C“ a jedno družstvo starších žiakov. Mužstvá „B“ a „C“ boli pravidelnými účastníkmi v okresnej stolnotenisovej súťaži, kde dosahovali striedavé výsledky.

Vďaka patrí  našim chlapcom „starším žiakom," ktorí pod vedením p. Kundrika  sústavne podávali veľmi dobre výkony nielen v súťažných zápasoch, ale vzorne reprezentovali aj ZŠ v Bzenove v stolnotenisových súťažiach.

„A“ mužstvo sa od prihlásenia do stolnotenisových súťaži prepracovalo medzi najlepšie vo svojej skupine. Je pravidelným účastníkom krajských stolnotenisových súťaží družstiev a jednotlivcov.  Zatiaľ najväčší úspech pre OŠK ST, ako aj pre obec Bzenov pripravili hráči „A“ mužstva, ktorí v súťažnom ročníku 2006/2007 vyhrali III. ligu skupina severo - východ a priamo postúpili do II. ligy skupina východ. Postúpili, ale žiaľ nehrali.

Príčiny pre ktoré sa nehralo? Financie, odchody hráčov, ale hlavne  nesplnenie hracích podmienok pre účasť v II. lige. (nevyhovujúce rozmery hracej miestnosti, nízka teplota pre odohranie majstrovských stretnutí).

Došlo k dohode o prevode miesta v súťaži s STJ Družba Bardejov. My im II. ligu a oni nám IV. ligu.

Opätovným posilnením, mužstvo po roku opäť postúpilo do III. ligy.

V súčasnosti „A“ mužstvo účinkuje v IV. lige Severo-východ Krajských majstrovstiev a

od postupu do 3. ligy ho delila kontumačná prehra s STJ Družba Bardejov. „B“ mužstvo účinkuje v V. lige okresných majstrovstiev a patrí mu stred tabuľky - 8. miesto.

Aj v nasledujúcom súťažnom ročníku máme najvyššie ciele pre „A“ mužstvo, a to postup do  III. ligy.

Ako hráči, tak aj funkcionári sú  pripravení tento cieľ splniť.

Je tu však  potrebná podpora zo strany obce pri riešení materiálnej, finančnej  a organizačnej  pomoci pri riadení športového klubu.

Avšak poďakovať treba aj hráčom ako Jozef Molčan, Daniel Cinkanič, Pavol Roba, Jaroslav Fecko, Jozef Pribula, ale aj Marcel Kravec,  Lukáš Adam, František Priščák a Peter Baran, ktorí patrili, či už v minulosti, či v súčasnosti medzi najlepších a ktorí sa najväčšou mierou pričinili o úspechy nášho stolnotenisového športového klubu. Poďakovanie patrí aj týmto: Ing. Lúčanský Vincent, Ing. Matej Pavol, Palenčár Pavol, Šukal Martin, Kundrík Jozef, ako aj   ostatným hráčom, funkcionárom klubu a fanúšikom.

Nároky ktoré boli kladené na činnosť športového klubu, boli dôvodom na oficiálnu registráciu športového klubu. Na ustanovujúcej schôdzi 18.decembra 2003 bol prítomnými členmi schválený vznik športového klubu. Po dohode so starostom obce Bzenov p. Štefanom Rafajlovičom, ktorý zastupoval  obec Bzenov vznikol názov klubu „Obecný športový klub stolného tenisu Bzenov" (OŠK ST Bzenov). Takto je zaregistrovaný aj na MV SR dňom 4.marca 2004. Klub má svoje stanovy, členskú základňu a riadi ho výkonný výbor.

Nesporne dôležitou súčasťou úspešného účinkovania klubu v súťaži je materiálno - technické a finančné zabezpečenie. Tu treba vyzdvihnúť prácu ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť stolnému tenisu, ako jedinému druhu športu v obci Bzenov. Či sú to už funkcionári, hráči,sponzori a iní nemenovaní, ktorí, či už v minulosti alebo do budúcnosti sa rozhodnú pomôcť sponzorovať OŠK ST Bzenov.

(spracovanie článku: Dušan Karniš)