SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

VZN, Smernice a ÚPN-O

Výkresová dokumentácia Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017.

Obstarávateľ: Obec Bzenov

Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Rafajlovič, starosta


Odborne spôsobilá osoba pre obstarávanie ÚPP a ÚPD: Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294; Ul. Na vyhliadke 8, 080 05 Prešov,

Spracovateľ Územného plánu obce Bzenov, Zmeny a doplnky 2017: Ing. arch. Mária Čutková , SKA – AA 0377

Návrh na prerokovanie zverejnený dňa 23.6.2017