SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 27)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ND 67 / 2024 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri odbere, preprave a zhodnocovaní odpadu Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KRONOSPAN, s.r.o.
0 €
5190066166 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
5190066165 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
1590066164 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
5190066163 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
15 €
24/37/010/75 Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie činnosti v zmysle článku II tejto dohody. Odb.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Dod.: Obec Bzenov
0 €
2/2024 NATUR-PACK a obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Bzenov
Dod.: NATUR-PACK,a.s.
0 €
24/37/054/120 Predmetom tejto dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti. Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
678.24 €
Č. 1/2024 Predmetom zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre stavebné povolenie k stavbe ,,Rozšírenie kapacity MŠ v obci Bzenov" Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Ing.arch. Michal Olejňák
9 750 €
1424 307 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
1 400 €
Generované portálom Uradne.sk