SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 10)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
06122023 Odborná pomoc pre výkon správy majetku verejného vodovodu a kanalizácie pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity Odb.: Obec Bzenov
Dod.: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
0 €
07122023 Externý manažment pre projekt - ,, Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity" Odb.: Obec Bzenov
Dod.: ING. Dominik Hossa
1 600 €
1/2024 Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytnutí služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Bzenov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
427/2023 Vytváranie podmienok na dosiahnutie cieľa Projektu, ktorým je zabezpečovanie integrovaného komplexného prístupu so zameraním na zlepšovanie životných podmienok. Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
663 716 €
5190060803 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
3.25 €
5190060804 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas vzdelávania a prípravy pre trh práce Odb.: Obec Bzenov
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
3.25 €
2409271358 Poistenie - prívesný vozík Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Generali Poisťovňa
0 €
23/37/054/2807 Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci. Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
4 100 €
12-23 Vodovod a kanalizácia v obci Bzenov pre obyvateľov marginalizovanej rómskej komunity Odb.: Obec Bzenov
Dod.: EKO SVIP, s.r.o.
587 264.15 €
USVRK-OIP-2021/001064-286 Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán v záujme dosiahnutia účelu zmluvy Odb.: Obec Bzenov
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
0 €
Generované portálom Uradne.sk