SlovenskýEnglish
 •  
 •  
 •  
Prehrať celé video

NATUR-PACK

Úvod

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  19. JÚL 2024
  Piatok
 • Plasty
  01. AUG 2024
  Štvrtok
 • Papier
  22. AUG 2024
  Štvrtok
 • Sklo
  19. JÚL 2024
  Piatok
BZENOV Počasie

ÚRADNÁ TABUĽA

OBEC 
BZENOV

Pôvod obce sa predpokladá v druhej polovici 14. storočia. Prvá písomná správa o nej je z r. 1423. V tomto roku totiž šľachtic František z Čičaroviec zálohoval o.i. svojich majetkov aj časť Bzenova Jánovi z Nacinej Vsi. Pôvodnými majiteľmi obce boli teda zemania z Čičaroviec, časť na určitú dobu využívali aj páni z Nacinej Vsi (Nátafalušiovci). R. 1427 isto iba na krátku dobu tu malo majetky aj leleské prepoštstvo a v 16. storočí časť pozemkov patrila Košiciam. Z mladších dejín obce sú známe iba štatistické údaje hospodárskeho charakteru.

O vlastníckych vzťahoch v Bzenove sme sa rozpísali iba preto, že historický znak obce korení v šľachtickom erbe. V pečatidle z r. 1786 totiž z pažite vyrastá košatý strom, o ktorého kmeň sa opierajú dva levy. Obecné znaky spravidla symbolizujú zamestnanie miestnych obyvateľov, čo sa v danom prípade nestalo. Bzenovčania sa v minulosti zaoberali poľnohospodárstvom, drevorubačstvom a výrobou poľnohospodárskeho náradia. Strom s levami na tento zdroj obživy nijako nenasvedčuje. Naopak, lev je jednou z najčastejších figúr rodovej symboliky.