SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

PHSR 2020 - 2027 OBEC BZENOV

 10.05.2021

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BZENOV NA OBDOBIE 2020-2027

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BZENOV NA OBDOBIE 2020-2027

    V zmysle legislatívy, v súlade so zákonom NR SR č. 309/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja, zabezpečila obec Bzenov koordináciu prípravy a vypracovania strednodobého strategického dokumentu s názvom PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BZENOV NA OBDOBIE 2020-2027 (ďalej len PHSR). Pri príprave a vypracovaní dotknutého dokumentu bol zohľadnený proces prípravy nového programového obdobia. Znenie PHSR

Upozornenie:

    Ďalšie kopírovanie a nakladanie so strategickým dokumentom „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE BZENOV NA OBDOBIE 2020 - 2027“ podlieha zákonu 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a v znení neskorších predpisov.