SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

NATUR-PACK

POZEMKOVÉ ÚPRAVY V KATASTRÁLNOM ÚZEMÍ BZENOV- NÁSTROJ USPORIADANIA POZEMKOVÉHO VLASTNÍCTVA A TVORBY KRAJINY

 06.02.2024

Vážení občania.

Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesny odbor nariadil prípravné konanie pod č. OU-PO-PLO1-2024/020052-001/GL zo dňa 01.02.2024 pre katastrálne územie Bzenov, nakoľko vláda SR svojím uznesením č. 358/2019 z 21. 08. 2019 schválila návrh opatrení na urýchlené vykonanie pozemkových úprav v SR, alternatíva 30 rokov a uznesením č. 29/2024 z 18.01.2024 schválila zoznam katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2023, v ktorých sa majú zrealizovať pozemkové úpravy z dôvodu potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou tohto zákona v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

 

Viac informácií nájdete v priloženom plagáte.


Zoznam aktualít: