Verejná vyhláška

 04.06.2021

Verejná vyhláška "Oznámenie o začatí územného konania a upustení ústneho pojednávania"

pre Líniovú stavba Bzenov úprava NN siete pri TS2, viac informácii: TU


1 2 3 4 5