Bzenovská paráda jún 2012 | Fotogaléria

BZENOVSKÁ PARÁDA 2012

  V nedeľu 26.júna sa Bzenov “parádil” v domácom štýle.  Po úvodnom príhovore starostky obce H. Jurášovej a moderátora P. Janiča sa o program postarali deti a žiaci miestnej Základnej a Materskej školy, ktorí zároveň takto slávnostne ukončili šk. rok.

Hudobne prispel taktiež Juraj Šimočko s kamarátmi, ľudovú nôtu zastupovali Hanka Robová a Bzenovčanky. Poobedňajšiu a večernú zábavu mal na starosti už hosť zo Železníka – Topľanský parobek Ondrej Majer.

Názov celej tejto akcie však vzišiel z nápadu urobiť počas programu zároveň výstavu ľudovej kultúry, ktorú pripravili členky Klubu pri OcÚ.

Veríme, že o rok vyjde nielen počasie, tak ako teraz, ale že táto Paráda sa stane obľúbenou tradíciou nielen Bzenovčanov.


Zoznam fotogalérií

1 2 3 4 5