Uznesenia OZ

Uznesenia Obecného zastupiteľstva 2023

Uznesenia Obecného zastupiteľstva 2022

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2021

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2020

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2019

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2018

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2017

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2016

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2015

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2014

Uznesenia obecného zastupiteľstva za r.2013

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2012

Uznesenia obecného zastupiteľstva 2011