Školstvo

Základná škola

ZŠ s materskou školou v Bzenove sa nachádza v malebnom prostredí šarišského regiónu. Naši pedagógovia tu s príkladnou starostlivosťou zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí od najútlejšieho veku v materskej škole až po ukončenie deviateho ročníka tejto školy. Základná škola po fnguje od 1.9.1991 v budove bývalých vojenských kasární. Pôvodná základná škola však existovala od 50-tych rokov o budove OcÚ.

Dnes ju navštevujú žiaci zo Bzenova, Janova a Prešova.

Meno školy: Základná škola s Materskou školou Bzenov
Adresa školy: 08242 Bzenov č. 143
Telefón: +421 51 7796249
Webová adresa: http://zsmsbzenov.edupage.org
Email školy: zsbzenov@zoznam.sk

Materská škola

Materská škola je umiestnená v spoločnej budove s Obecným úradom Bzenov. Zriaďovateľom je obec Bzenov. Najväčšou prioritou našej MŠ je preferovať environmentálny štýl výchovy. Jednou z výhod je aj neoceniteľný fakt, že leží v dedinskom prostredí obklopená krásnou prírodou.

Zástupkyňa: Božena Miklošová 

Učiteľka: Iveta Klimková 

Prevádzkoví zamestnanci: 
Mária Krištofová,  Magda Liptáková

Meno školy: Základná škola s Materskou školou Bzenov
Adresa školy: 08242 Bzenov č. 143
Telefón: +421 51 7796249
Webová adresa: http://zsmsbzenov.edupage.org
Email školy: zsbzenov@zoznam.sk

Materská škola bola založená v septembri 1959, kedy vo funkcii riaditeľky stála M. Rolíková.

V súčasnosti ju navštevuje 18 detí.

Od 1.7.2002 prešla pod správu obce.

Foto z jej činnosti - v sekcii Fotogaléria.