Pozemkové a lesné spoločenstvo Lesy Lazy, P.S.

Pozemkové a lesné spoločenstvo LESY LAZY, p.s.

NÁZOV SPOLOČENSTVA: Lesy LAZY, p.s.

SÍDLO SPOLOČENSTVA: Bzenov 71, 082 42 Bzenov

ORGÁNY SPOLOČENSTVA:

     Výbor pozemkového spoločenstva

                                                       Jozef Svat - predseda

                                                       Ing. Helena Jurašová - podpredseda

                                                       Ján Dorko - člen

                                                       Jozef Grejták - člen

                                                       Milan Kušnír - člen

      Dozorná rada

                                                      Ing. Jozef Suchovič - predseda

                                                      Mária Malovcová - člen

                                                      Marek Roba - člen

Zmluva o p.s. Lesy LAZY

Stanovy

- k nahliadnutiu v sídle spoločenstva