Objednávky

ČísloDodávateľPredmetVystavenáSumaAkcie
1. 2/2020 Centrum polygrafických služieb Matričné doklady 14.02.2020 0.00€
2. 20200001 SOVPROJEKT s.r.o. Aktualizácia Energetického certifikátu-doplnenie o fotovoltaiku pre projekt "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 13.02.2020 0.00€
3. 2019008 Miroslav Kušnír-Stolárstvo Výroba a montáž skladacích dverí,kovanie, kľučky do zasadačky, montáž zábradlia na pódium k rekonštrukcii OcÚ 20.11.2019 0.00€
4. 2019007 STRECHY J.V. s.r.o. Výmena prístreškov na OcÚ Bzenov 19.11.2019 0.00€
5. 2019006 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Vyhľadávanie porúch na podz.potrubí a v budove ZŠ 23.10.2019 0.00€
6. 2019005 ASFALTER,s.r.o. Pokládka asfaltového koberca na nádvorí Obecného úradu Bzenov 09.09.2019 0.00€
7. 2019004 SOVPROJEKT s.r.o. Energetický audit pre projekt"Zateplenie OcÚ Bzenov" 07.05.2019 0.00€
8. 2019003 K servis-MK,s.r.o. Čistenie kanalizácie 20.03.2019 0.00€
9. 2019002 mArchus-Architektonický ateliér PD na výstavbu Zdravotného strediska 12.03.2019 0.00€
10. 2019001 IFOsoft s.r.o. Prešov Podsystém - správa registratúry 24.01.2019 0.00€
11. 2018008 Ing. Štefan Pucko Externý manažment pre projekt "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 17.10.2018 0.00€
12. 2018007 Miroslav Kušnír-Stolárstvo Dodanie interiérového vybavenia pre projekt "Výstavba Materskej škôlky v obci Bzenov" 24.08.2018 0.00€
13. 2018006 Zuzana Rzodeková Nafukovací hrad na Deň obce 01.09.2018 22.08.2018 0.00€
14. 2018005 Zuzana Rzodeková Prenájom detského skákacieho hradu 11.06.2018 0.00€
15. 2018004 Ing. Štefan Pucko Extérne riadenie projektu "Bzenov, obecný úrad zateplenie objektu" 01.06.2018 0.00€
16. 2018003 True Joy s.r.o. Prenájom nafukovacej atrakcie 25.05.2018 0.00€
17. 2018002 DUTEKO a.s. Zneškodnenie odpadu 11.05.2018 0.00€
18. 2018001 MART SYSTEM s.r.o. Revízie a servis plynových kotlov 26.04.2018 0.00€
19. 2017 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2017 13.01.2017 0.00€
20. 2016 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2016 15.03.2016 0.00€
21. 2015 Odoslané objednávky Zoznam odoslaných objednávok 2015 13.01.2015 0.00€
22. 14/2014 PLUTKO s.r.o. dopravná značka prakovanie rezervované (IP16) 24.09.2014 0.00€
23. SL/201401 MLOCI, občianske združenie vystúpenie skupiny MLOCI na súťaži DHZ 19.09.2014 0.00€
24. 13/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 17.09.2014 0.00€
25. 12/2014 Viktor Hirkala Pr.ŠPORT sieť tenisová, sada tenisových čiar 10.09.2014 0.00€
26. 11/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie PD pre stavebné povolenie Rekonštrukcia ČOV Bzenov 10.09.2014 0.00€
27. 10/2014 Ekoservis Slovensko s.r.o. vypracovanie vyhod.prevádzky ČOV Bzenov pre potreby vydania povolenia 04.09.2014 0.00€
28. 9/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 14.08.2014 0.00€
29. 8/2014 FEREX, s.r.o. 1100 lkontajner-1ks,110 l-2ks,závesné koše na odpadky 20l-2ks,záv. koše na odpadky-4ks 06.08.2014 0.00€
30. 7/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 15.07.2014 0.00€
31. 6/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 29.05.2014 0.00€
32. 5/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 25.04.2014 0.00€
33. 4/2014 FEREX, s.r.o. 120 l kontajner - plastový čierny 10 ks 28.03.2014 0.00€
34. 3/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 21.03.2014 0.00€
35. 2/2014 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 04.03.2014 0.00€
36. 1/2014 VAŠA Slovensko, s.r.o. jedálne kupóny 04.03.2014 0.00€
37. 14/2013 Centrum polygrafických služieb tlačiva-oznámenie o uzavretí manželstva, oznámenie o umrtí 04.12.2013 0.00€
38. 13/2013 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie 02.12.2013 0.00€
39. 12/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 05.11.2013 0.00€
40. 11/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 14.10.2013 0.00€
41. 10/2013 Správa a údržba ciest PSK oprava miestnej komunikácie obaľovanou drvou bez rezania 03.09.2013 0.00€
42. 9/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 04.07.2013 0.00€
43. 8/2013 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 13.06.2013 0.00€
44. 7/2013 EKOSEM Stanislav Seman odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení 04.06.2013 0.00€
45. 6/2013 MP KANAL service s.r.o. čistenie kanalizácie 09.05.2013 0.00€
46. 5/2013 Slovenská lesnícka spločnosť ubytovanie v priestoroch ZŠ 16.04.2013 0.00€
47. 4/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 30.04.2013 0.00€
48. 3/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 26.02.2013 0.00€
49. 2/2013 CART Print, s.r.o. tlačiva priznania k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,FO,PO 14.01.2013 0.00€
50. 1/2013 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 04.01.2013 0.00€
51. 18/2012 SlavkoJurko-JS Agrotechnika oprava malotraktora 12.12.2012 0.00€
52. 17/2013 Spoločný obecný úrad Prešov služby na rok 2013/štátna vod.správa,stavebný úrad,pozemné komunikácie/ 05.12.2012 0.00€
53. 16/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 05.12.2012 0.00€
54. 15/2012 EXCEL PLUS,Martin Smolko mapy-vojenské,úradné noviny Šarišskej župy,súpis z r.1828,súpis z 50 rokov 27.09.2012 0.00€
55. 14/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 21.09.2012 0.00€
56. 13/2012 RVC Prešov diár samosprávy 2013 17.09.2012 0.00€
57. 12/2012 AE market s.r.o. kuchynská linka TOSCA,drez univerzalny(kuchyňa MŠ) 24.08.2012 0.00€
58. 11/2012 VICTORIA AG ART, s.r.o. poháre -hasičská súťaž 31.07.2012 0.00€
59. 9/2012 Rastislav Porubský - RP dodávka a montáž vonkajších plastových roliet 17.05.2012 0.00€
60. 10/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 15.06.2012 0.00€
61. 1/2012 CBS spol, s.r.o prezentácia v maľovanej mape regiónu Prešov a okolie 05.01.2012 0.00€
62. 8/2012 Fúra s.r.o. zber nadrozmerného odpadu VKK 11.04.2012 0.00€
63. 7/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 10.04.2012 0.00€
64. 6/2012 Ján Dutkovič - MAJAMI výrub a orezanie stromov vo dvore a záhrade obecného úradu 27.02.2012 0.00€
65. 5/2012 Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 16.02.2012 0.00€
66. 4/2012 AUDANA AUDIT, s.r.o. auditorské služby, overenie účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2011 26.01.2012 0.00€
67. 3/2012 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba miestnej komunikácie rázcestie Janov smer ZŠ Bzenov 26.01.2012 0.00€
68. 2/2012 RVC Prešov účtovné súvzťažnosti 05.01.2012 0.00€
69. 17/2011 U.S.Steel Košice, s.r.o. posypový materiál-troska 22.11.2011 293.20€
70. LeCheQue Le Cheque Dejeuner, s.r.o. jedálne kupóny 01.01.2011 0.00€
71. 12/2011 A.S.A. spol. s r.o. vrecia na PVC fľaše 23.09.2011 0.00€
72. 11/2011 GEOPLAN s.r.o. Prešov zhotovenie geometr. plánu na zmenu hranice k.ú Bzenov a Radatice 31.07.2011 0.00€
73. 10/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO sklapacie nožičky na stôl 21.06.2011 0.00€
74. 9/2011 AM STELL, obchod. služby cement, suchý betón ... 03.06.2011 0.00€
75. 8/2011 PREFER, s.r.o. Prešov výmena okien 2. etapa 20.04.2011 0.00€
76. 7/2011 INCO-AG s.r.o. Prešov kancel. potreby 08.04.2011 0.00€
77. 6/2011 GREJTÁK Jozef-KOVO oprava prac. náradia, stojam na smetné koše 07.04.2011 0.00€
78. 5/2011 PROFPLYN s.r.o. Radatice oprava rozvodov vody na OcÚ 07.04.2011 0.00€
79. 4/2011 PREFER, s.r.o. Prešov oprava vchod. dverí KD 06.04.2011 0.00€
80. 3/2011 PREFER, s.r.o. Prešov plast. okná KD 22.03.2011 2110.35€
81. 2/2011 Správa katastra, Prešov databáza katastra nehnuteľnosti 26.01.2011 0.00€
82. 1/2011 Správa katastra, Prešov kópia kat. mapy 26.01.2011 0.00€