Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbzenov.sk spravuje Obec Bzenov je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Bzenov 

Adresa:
Obecný úrad Bzenov 
Bzenov 38
082 42 Bzenov 

IČO: 00326895

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Región: Čierna Hora
Počet obyvateľov: 771
Rozloha: 319 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1423

Všeobecné informácie: bzenov@onlinenet.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421517796337, +421918613423

Kompetencie:
Obec Bzenov je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Bzenov je zriadený na Mestskom úrade v Prešove.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk