Komisie pri OcZ

Komisia pre výstavbu a životné prostredie:

Predseda: p.Martin Papcun

Členovia:  p.Miroslav Bernát, p.Richard Svat


Komisia pre ochranu verejného poriadku a financovania:

Predseda: p.Miroslav Bernát

Členovia: Ing.Monika Kovaľová, p.Richard Svat


Komisia pre šport

Predseda: p.Martin Papcun

Členovia: Mgr.Lucia Janičová, p.Pavel Luca


Komisia pre kultúru

Predseda: p.Richard Svat

Členovia: p.Miroslav Bernát, p.Slávka Fejerčáková


Komisia pre školstvo

Predseda: Mgr.Lucia Janičová

Členovia: Ing.Monika Kovaľová, p.Jozef Sakala


Komisia pre verejné obstarávanie

Predseda: p.Martin Papcun

Členovia: p.Miroslav Bernát, p.Richard Svat


Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (zák.č.357/2004 Z.z.)

Predseda: Ing.Monika Kovaľová

Členovia: p.Slavka Fejerčáková, Mgr.Lucia Janičová


Mandátová komisia

Predseda: p.Slavka Fejerčáková

Členovia: Mgr.Lucia Janičová, Ing.Monika Kovaľová


Komisia pre krízový štáb

Predseda: p.Richard Svat

Členovia: p.Miroslav Bernát, p.Slavka Feječáková, Mgr.Lucia Janičová, Ing.Monika Kovaľová, p.Pavel Luca,

              p.Jozef Sakala, p.Miroslav Kušnír


Povodňová komisia

Predseda: p.Pavel Luca

Členovia: p.Miroslav Bernát, p.Miroslav Kušnír


Evakuačná komisia

Predseda: p.Jozef Sakala

Členovia: p.Richard Svat, p.Miroslav Kušnír