Komisie pri OcZ

Komisia pre výstavbu a životné prostredie:

p.Štefan Rafajlovič - predseda

Komisia pre ochranu verejného poriadku a financovania:
p.Jozef Sakala - predseda

Komisia pre šport, kultúru a školstvo:
p.Martin Papcun - predseda

Komisia pre verejné obstaranie:
p.Štefan Rafajlovič - predseda

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (podľa čl.7 ods.5 zákona č.357/2004 Z.z.:
p.Jozef Šoltis - predseda, členovia:  p.Pavel Luca, p.Dominika Mikulová

Mandátová komisia:

p.Dominika Mikulová - predseda

Komisia pre krízový štáb CO:

v zložení: p.Pavel Luca, p.Miroslav Kušnír, p.Jozef Sakala, , p.Ľubomír Štofaník, p.Jozef Šoltís, p.Anna Fejerčáková, p.Martin Papcun

Povodňovú komisiu:

v zložení: p.Miroslav Kušnír, p.Ľubomír Štofaník, p.Miroslav Kušnír

Evakuačnú komisiu:

v zložení: p.Jozef Sakala, p.Miroslav Kušnír