Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby

 26.08.2018

 Tlačivo žiadosti o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby – studne, pre osobnú potrebu a potreby jednotlivých domácnosti, v zmysle § 26 a § 21 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách.