Referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie NR SR - informácie pre voliča

 10.11.2022

Oznámenie - informácie pre voliča.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií pre referendum v roku 2023, ktoré sa bude konať dňa  21.januára 2023:

bzenov@onlinenet.sk

Táto emailová adresa platí aj pre doručovanie žiadostí o voľbu poštou.

Emailová adresa obce na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu voliča pre referendum o možnosti skrátiť volebné obdobie:

bzenov@onlinenet.sk

      

Informácia pre voliča: TU

Rozhodnutie o vyhlásení referenda: TU

Tlačivo žiadosti:  pre voľbu poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia: TU

    

Tlačivo žiadosti: pre voľbu poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR: TU                                 


Zoznam aktualít :