Zbierka pre detskú onkológiu v Košiciach

 20.06.2022

Výťažok zbierky, určenej pre detskú onkológiu v Košiciach v tomto roku činí 400,-€, čo s spolu s uplynulým rokom predstavuje sumu 1000, -€.

Zbierka však pokračuje aj naďalej. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí podporili a ešte aj podporia toto ušľachtilé dielo.

ĎAKUJEME.


Zoznam aktualít :