Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva

 22.03.2022

Oznámenie o zasadnutí obecného zastupiteľstva.

    Dňa 25.marca 2022 t.j. v piatok, v zasadacej miestnosti obecného úradu  uskutoční sa rokovanie Obecného zastupiteľstva. Začiatok zasadnutia je 18.00. Navrhovaný program viď pozvánka: Tu


Zoznam aktualít :