Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupitreľstva

 14.12.2021

Oznam o konaní zasadnutia Obecného zastupitreľstva

 Dňa 17.12.2021 t.j. v piatok,  v zasadacej miestnosti obecného úradu sa uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva. Začiatok rokovania je 17.00.

Navrhovaný program viď pozvánka: TU


Zoznam aktualít :