OZV NATUR-PACK informuje.

 19.10.2021

OZV NATUR-PACK týmto spôsobom informuje, ako pomáha obciam vzdelávať verejnosť o zbere triedených zložiek komunálnych odpadov. Príručka pre samosprávy je v kontexte rozšírenej zodpovednosti výrobcov, týkajúcej sa vyhradených prúdov odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení n. p. s komentárom. Oboznámiť sa z jej znením môžte: TU

Zoznam aktualít :