Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje

 18.08.2021

Regionálna veterinárna a potravinová správa informuje

o nepriaznivej situácii výskytu moru ošípaných u diviakov v poľovných revíroch.

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove o lokálnej situácii: tu


Zoznam aktualít :