Štátna a regionálna veterinárna a potravinová správa informuje

 18.08.2021

Štátna a regionálna veterinárna a potravinová správa informuje

o nepriaznivej situácii výskytu moru ošípaných u diviakov v poľovných revíroch.

Informácie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy o prijatých mimoriadnych opatreniach: tu

Informácie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Prešove o lokálnej situácii: tu


Zoznam aktualít :