Informácie o nakladaní s BRKO

 18.12.2020

Informácie o nakladaní s BRKO na území obce Bzenov: TU

Tlačivo čestného vyhlásenia pre občanov a ich domácnosti, o nakladaní s biologicky rozložiteľnými odpadmi: TU


Zoznam aktualít :