O Z N A M (opravený) - celopločné testovanie v obci

 29.10.2020

O Z N A M

Vážení občania.

Dovoľujeme si Vás oboznámiť v súvislosti s celoplošným testovaním obyvateľstva na území SR na prítomnosť ochorenia COVID-19, ktoré sa uskutoční v dňoch od 31.10.2020 do 1.11.2020 v čase od 7.00 hod. do 22. hod v sobotu a v nedeľu od 7.00 hod do 21.30 hod. V sobotu však pre obyvateľov začneme o 8.00 hodine, nakoľko od 7.00 do 8.00 hod prebehne odber pre personál zabezpečujúci priebeh odberov.

Testovanie prebehne na obecnom úrade, konkrétne vstup cez dvere do bývalej predajne Rozličného tovaru tam sa vykoná prezentácia a vlastný odber a po tomto odbere sa prejde do sály Kultúrneho domu, kde môže po odbere občan vyčkať na výsledok. Taktiež tak môže urobiť na voľnom priestranstve, kde budú pripravené stoličky a stany na námestí OcÚ.

Prosíme občanov aby si doniesli k odberu Občiansky preukaz na registráciu. Po prevzatí obálky s výsledkom prosíme občanov aby sa nezhlukovali, ale aby opustili priestor čo najskôr.  

Krízový štáb sa rozhodol, že v našej obci vykonáme účasť podľa súpisných čísiel. V sobotu 31.10.2020 by sme začali od súpisného čísla 1 po súpisné číslo 126 cca 300 ľudí. V nedeľu 1.11.2020 by sa pokračovalo od súpisného čísla 130 až po súpisné číslo 238.

Posúdením v predchádzajúcich odberoch je preukázané, že za hodinu sa vykoná  35 odberov, takže poprosíme Vás, že jednoduchým počtom sa dá cca zistiť kedy by mohol prísť na Vás rad. Samozrejme, že rozhlasom budeme oznamovať celý priebeh a informovať Vás aby sme predišli dlhým čakacím radám, aby sa nestalo, že nebude nikto na odbere.  Samozrejme vyjdeme v ústrety tým, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prísť na odber, alebo z tých istých príčin si ho chcú zmeniť. Prosíme Vás aby sa to nezneužívalo. Tieto prípadné zmeny môžete nahlásiť na tel.číslach obecného úradu.

Obedňajšia prestávka bude od 12.00 – 13.00 hod a večer od 17.00 hodiny do 18.00 hodiny obidva dni.

Prosíme všetkých zúčastnených občanov o disciplínu a kultúrne správanie aby celá akcia tak ako bolo u nás zvykom prebehla bez problémov. Zároveň Vám chceme oznámiť, že priebežne Vás budeme informovať o celkovej situácií a vyhradzujeme si právo na prípadnú zmenu, ktorá môže vzniknúť objektívnymi okolnosťami.

Zároveň chceme touto cestou poďakovať pracovníkom, ktorí zabezpečujú odber a to administratívnym pracovníčkam, DHZ Bzenov a domácim zdravotníkom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili na túto akciu. Celú akciu bude riadiť zástupca v našom prípade zástupkyňa z Ozbrojených síl SR. Prosíme aby ste rešpektovali všetkých týchto pracovníkov a riadili sa ich pokynmi.

Spolu to zvládneme.



Zoznam aktualít :