CELOŠTÁTNE TESTOVANIE

 23.10.2020

CELOŠTÁTNE TESTOVANIE
Špeciálna web stránka k celoplošnému testovaniu. Ozbrojené sily Slovenskej republiky dnes zriadili špeciálnu web stránku k celoplošnému testovaniu obyvateľov. Viac TU https://www.zmos.sk/specialna-web-stranka-k-celoplosnemu-testovaniu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Info k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošnom testovaní. Združenie miest a obcí Slovenska na základe iniciatívy komunikovalo so zástupcami Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. V rámci dohody posielame rámcové informácie k pomoci dobrovoľníkov a dohodárov na celoplošné testovanie. Viac TU https://www.zmos.sk/info-k-pomoci-dobrovolnikov-a-dohodarov-na-celoplosnom-testovani--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS
ZMOS pri eurofondoch kladie dominantný dôraz na budovanie infraštruktúry. Združenie miest a obcí Slovenska bude v novom programovom období klásť maximálny dôraz na budovanie infraštruktúry. Po rokovaní s podpredsedníčkou vlády SR a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Veronikou Remišovou to uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pri-eurofondoch-kladie-dominantny-doraz-na-budovanie-infrastruktury--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Obce môžu požiadať o covid terénnych asistentov v MRK. Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity spustil výzvu na predkladanie žiadostí o terénnych asistentov, ktorí pomôžu s monitorovaním stavu rizika či možností nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých MRK. Dátum uzavretia hodnotiaceho kola je  posledný deň každého kalendárneho mesiaca. Výzva je otvorená od 14. októbra 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/obce-mozu-poziadat-o-covid-terennych-asistentov-v-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dotácie na školské jedálne. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes zverejnilo oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zlepšenie vybavenia školskej jedálne v základných a stredných školách. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-skolske-jedalne-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Do škôl už nastúpili podporné tímy psychológov a asistentov. Do materských, základných a stredných škôl už nastúpili podporné tímy – asistenti učiteľa, pedagogickí asistenti, školskí psychológovia, sociálni psychológovia a školskí sociálni pedagógovia vďaka národnému projektu  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. Viac TU https://www.zmos.sk/do-skol-uz-nastupili-podporne-timy-psychologov-a-asistentov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

MRK
Projekt na zlepšenie covid situácie v MRK dostal zelenú. Ďalší národný projekt  KORONA TE MEREL na zlepšenie pandemickej situácie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít oblasti sociálnych determinantov zdravia schválil rezort vnútra ako sprostredkovateľský orgán pre OP ĽZ. Viac TU https://www.zmos.sk/projekt-na-zlepsenie-covid-situacie-v-mrk-dostal-zelenu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIRO
Podujatie: Zelený reštart slovenskej ekonomiky - plán obnovy. Pokiaľ sa chcete dozvedieť aká je vízia slovenskej vlády a relevantných hráčov pri plánovaní reforiem v rámci Zelenej obnovy, čo sa do plánu reforiem dostalo a čo tam chýba a ďalšie zaujímavé informácie týkajúce sa cieľov Európskej zelenej dohody v podmienkach SR, zúčastnite sa na online podujatí organizovanom Euractiv Slovensko 23.10.2020. Viac TU https://www.zmos.sk/podujatie-zeleny-restart-slovenskej-ekonomiky-plan-obnovy--oznam/mid/405616/.html#m_405616      

         

S úctou  

Michal KALIŇÁK  

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska

www.zmos.sk

Zoznam aktualít :