Kancelárie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska informuje

 16.10.2020

Informácie ZMOS - u z viacerých oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy.


ZMOS pozná ďalšie dáta. Aktuálne sa týkajú problematiky túlavých zvierat. Združenie miest a obcí Slovenska pozná výsledky prieskumu, v ktorom sa mestá a obce vyjadrili aj k problematike túlavých zvierat. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-pozna-dalsie-data-aktualne-sa-tykaju-problematiky-tulavych-zvierat--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ZMOS má ďalší úspešný projekt. Aktuálne sa bude orientovať na Ukrajinu. Združenie miest a obcí Slovenska uspelo pri schvaľovaní nového projektu. Intenzívna slovensko – ukrajinská spolupráca potrvá 24 mesiacov a bude mať konkrétne parametre udržateľnosti aj užitočnosti. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-ma-dalsi-uspesny-projekt-aktualne-sa-bude-orientovat-na-ukrajinu--oznam/mid/405616/.html#m_405616

COVID – 19
Úrad verejného zdravotníctva opäť vydal prísnejšie opatrenia. Týkajú sa napríklad prevádzky a hromadných podujatí, či nosenia rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/urad-verejneho-zdravotnictva-opat-vydal-prisnejsie-opatrenia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zasadnutia zastupiteľstiev v krízovej situácii. V zmysle vydaného nového Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva s účinnosťou od 15. októbra 2020 majú zasadnutia obecných/mestských zastupiteľstiev udelenú výnimku zo zákazu hromadných podujatí, nakoľko tieto sa uskutočňujú v zmysle zákona, samozrejme za dodržania prísnych hygienických regulácií uvedených v predmetnom opatrení. Viac TU https://www.zmos.sk/zasadnutia-zastupitelstiev-v-krizovej-situacii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ENVIFOROND
Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020. Prehľad žiadateľov o poskytnutie finančných prostriedkov dotáciou z Environmentálneho fondu na rok 2020 - aktualizácia. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-ziadatelov-o-poskytnutie-financnych-prostriedkov-dotaciou-z-environmentalneho-fondu-na-rok-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
Päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Vláda SR minulý týždeň schválila päť princípov pre transparentné a efektívne IT. Posledný Odpočet plnenia Národnej koncepcie informatizácie verejnej správ konštatuje, že pri digitalizácii Slovensko zaostáva. Viac TU https://www.zmos.sk/pat-principov-pre-transparentne-a-efektivne-it-oznam/mid/405616/.html#m_405616

INTERREG
Výzva na predkladanie žiadostí o NFP INTERREG V-A SK-CZ. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika. Dátum uzavretia výzvy je 15. januára 2021. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nfp-interreg-v-a-sk-cz--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Z energeticko-environmentálnych aktualít. Európska komisia predstavila podobu nového európskeho Bauhaus. Vytvorenie nového Bauhausu je súčasťou stratégie označenej ako „vlna obnovy“, ktorú včera Európska komisia zverejnila. Viac TU https://www.zmos.sk/-europska-komisia-z-energeticko-environmentalnych-aktualit-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky? Dávame Vám do pozornosti online diskusiu Euractiv Slovensko „Ako presvedčivo komunikovať ambiciózne ekologické politiky?“ Európska zelená dohoda prináša pre spoločnosť príležitostí a výzvy, s ktorými sa musíme vysporiadať na všetkých úrovniach riadenia. Vhodnou komunikáciu smerom k tým najnižšie - občanom, docielime efektnejšie a adresnejšie uchopenie ekologických politík, a tým a ekologických výziev a príležitostí. Viac TU https://www.zmos.sk/ako-presvedcivo-komunikovat-ambiciozne-ekologicke-politiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616

              

Michal KALIŇÁK, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 

Združenie miest a obcí Slovenska

www.zmos.sk

Zoznam aktualít :