Oznámenie Rímskokatolického farského úradu Radataice

 15.10.2020

Na základe rozhodnutia vlády SR nastávajú pri bohoslužbách tieto zmeny:

Na sv. omši môže byť maximálne 6 osôb vrátane kňaza. To znamená, že na sv. omšu môže prísť 5 osôb z rodiny, ktorých úmysel sa slávi.

Sv. omše tento týždeň budú takto: 

štvrtok farský kostol 18.00

piatok farský kostol 18.00

sobota Bzenov 8.00

Nedeľa: sv. omša bude vysielaná internetom o 9.00 hod spolu s modlitbou sv. ruženca.

K súkromnej modlitbe budú kostoly otvorené takto:

štvrtok Meretice od 17.00 do 18.00

piatok farský a kostol v Bzenove od 17.00-18.00

V kostoloch môže byť max.6 osôb naraz a je potrebné dodržiavať rozostupy 15 m2 na jednu osobu.

Úmysly sv. omší budú stále zverejňované na webovej stránke farnosti (i obce) a taktiež na sociálnej sieti facebook.

Do kostolov je prísny zákaz vstúpiť osobám bez rúšok a osobám, ktoré sú v karanténe

Zoznam aktualít :