Informovácie pre chovateľov ošípaných

 13.10.2020

Požiadavka RVPS Prešov o súčinnosť pri zabezpečení informovania chovateľov ošípaných a aktualizovaní počtov chovaných ošípaných na území našej obce.  

Informácie pre dotknutých občanov:

List RVPS obciam regiónu, tu

Tlačivo chovu s 1 ošípanou pre domácu potrebu, tu

Tlačivo registrácie chovu tu

Žiadosť o registráciu chovu HZ tu

V prípade akýchkoľvek nejasností nás kľudne kontaktujte Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prešov

Levočská 112, 080 01 Prešov.

051/7493650

051/7711124

.  

MVDr.Valerián Kvokačka, RVPS Prešov0905 879061


Zoznam aktualít :