Kancelárie ZMOS Združenie miest a obcí Slovenska informuje

 13.10.2020

Dobrý deň,
              pozrite si prosím zaujímavé informácie z viacerých oblastí činnosti miestnej územnej samosprávy.

ZMOS
ZMOS ruší snem. Najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s pandémiou presúvalo pôvodný májový snem na jeseň. Mal sa uskutočniť v utorok 13. októbra 2020. V dôsledku aktuálnej pandemickej situácie sa najväčšie rokovanie združenia presúva na neurčito. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-rusi-snem-najvacsie-rokovanie-zdruzenia-presuva-na-neurcito--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Komplexná pozemková reforma - východiskový materiál. Komplexná pozemková reforma ako nutná podmienka obnovy hospodárstva Slovenskej republiky je dokument vypracovaný expertami viacerých organizácií. Viac TU https://www.zmos.sk/komplexna-pozemkova-reforma-vychodiskovy-material--oznam/mid/405616/.html#m_405616

SLOVENSKÁ SPORITEĽNA – PARTNER ZMOS
Atraktívna výzva Nadácie Slovenskej sporiteľne. Výzva na predkladanie projektov v grantovom programe #mamnato špeciál. Cieľom grantového programu je pomôcť oživiť neziskový sektor počas mimoriadneho obdobia spôsobeného pandémiou koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/atraktivna-vyzva-nadacie-slovenskej-sporitelne--oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Nové opatrenia v školách platné od 12. októbra. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto: Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021. Cieľom dokumentov je stanoviť základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Viac TU https://www.zmos.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Inšpirujte sa zelenými škôlkami. Najväčší environmentálny výchovno-vzdelávací program na svete a na Slovensku udelil  medzinárodný certifikát programu Zelená škola 12 školám. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujte-sa-zelenymi-skolkami-oznam/mid/405616/.html#m_405616

FINANCIE
Zmeny v rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ministerstvo financií SR zverejnilo prehľad zmien z rozpočtovej oblasti vyplývajúcich zo zákona č. 264/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej ľudskej nákazlivej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-rozpoctovych-pravidlach-uzemnej-samospravy-oznam/mid/405616/.html#m_405616

SOCIÁLNE
Terénni asistenti COVID v obciach s MRK.  Terénni asistenti COVID budú v obciach s rómskymi komunitami, v ktorých nie sú tzv. pomáhajúce profesie a neprebiehajú žiadne projekty spolupracovať pri zamedzení šírenia koronavírusu. Viac TU https://www.zmos.sk/terenni-asistenti-covid-v-obciach-s-mrk-oznam/mid/405616/.html#m_405616

VÝSLEDKY DOPLŇUJÚCICH VOLIEB
Výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. ŠÚ SR zverejnil výsledky doplnkových volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/vysledky-doplnkovych-volieb-do-organov-samospravy-obci-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Európska komisia: Nový desaťročný plán na podporu Rómov v EÚ. Európska komisia tento týždeň prijala nový desaťročný plán zahŕňajúci návrh odporúčania Rady na podporu Rómov v EÚ. Zameriava sa na sedem kľúčových oblastí: rovnosť, začlenenie, účasť, vzdelávanie, zamestnanosť, zdravotná starostlivosť a bývanie. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-komisia-novy-desatrocny-plan-na-podporu-romov-v-eu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Michal KALIŇÁK  

ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS 


Zoznam aktualít :