Nové opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou Covid 19 na území SR

 30.09.2020

Nové opatrenie ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  vydal nové opatrenie pod sp. zn: OLP/7852/2020 vo vzťahu k používaniu rúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-k-pouzivaniu-rusok--oznam/mid/405616/.html#m_405616


ÚVZ SR vydal opatrenie upravujúce vstup na územie SR. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal dnes opatrenie upravujúce vstup na územie SR od 1. októbra SR  - podľa predmetného Opatrenia ÚVZ SR č. OLP/7693/2020 sú všetky osoby, ktoré od 1. októbra 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie, povinné ísť do izolácie v domácom prostredí do doby obdržania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/uvz-sr-vydal-opatrenie-upravujuce-vstup-na-uzemie-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav. Na Slovensku by sa opäť mal vyhlásiť núdzový stav, od októbra platí zákaz hromadných podujatí - Počas rokovania Ústredného krízového štábu v pondelok 28. septembra 2020 to avizoval premiér Igor Matovič. Tento krok musí ešte v stredu 30. septembra odobriť vláda. "Nebude len na oblasť zdravotníctva, bude to všeobecný núdzový stav," vysvetlil premiér. Viac TU https://www.zmos.sk/na-slovensku-by-sa-opat-mal-vyhlasit-nudzovy-stav-oznam/mid/405616/.html#m_405616

ŠKOLSTVO
Dopady COVID-19 na šport formou ankety. Štátny tajomník rezortu školstva, vedy, výskumu športu Ivan Husár požiadal predsedu ZMOS Branislava Trégera o súčinnosť pri získaní informácií o reálnych dopadoch COVID - 19 na šport v samospráve. Viac TU https://www.zmos.sk/dopady-covid-19-na-sport-formou-ankety--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Vykazovanie absencie detí a žiakov z dôvodu covid-19. Ministerstvo školstva v spolupráci s ministerstvom práce a Sociálnou poisťovňou upravilo spôsob vykazovania detí a žiakov, ktoré sa nezúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu pre ochranné opatrenia proti pandémii Covid-19. Viac TU https://www.zmos.sk/vykazovanie-absencie-deti-a-ziakov-z-dovodu-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


Agenda 2030 je o udržateľnom rozvoji našich obcí a regiónov. Minulý týždeň vláda SR schválila Správu o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj ku ktorej sa Slovensko zaviazalo prostredníctvo šiestich národných priorít. Výrazným výzvam čelíme v národných prioritách Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy, Právny štát, demokracia a bezpečnosť a Dobré zdravie. Viac TU https://www.zmos.sk/agenda-2030-je-o-udrzatelnom-rozvoji-nasich-obci-a-regionov--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Zoznam aktualít :