Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 24.08.2020

Informačný leták spoločnosti NATURPACK

Informačný leták spoločnosti NATURPACK, ktorá partnersky cez spoločnosť Fúra s.r.o. v našej obci zabezpečuje zber a ďalšie nakladanie s vytriedenými zložkami, patriacimi do vyhradeného prúdu odpadov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v platnom znení.

www.naturpack.sk

Komplexná príručka triedenia k nahliadnutiu tu: "Variant E: samostatne papier, sklo, plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM)"


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9