PROJEKT SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021

 17.08.2020

Informácia o najrozsiahlejšom štatistickom zisťovaní – PROJEKT SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), v priloženom letáku,  tu:


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8 9