Oznam farského úradu Radatice

 07.05.2020

Farský úrad Radatice oznamuje,

že hlavný hygienik SR dovolil slúženie sv. omší od 6. mája za splnenia týchto podmienok: Na sv. omšu je dovolený vstup len osobám s rúškom na tvári, pred vstupom do kostola je potrebné si vydezinfikovať ruky. Na sv. omši je potrebné dodržiavať odstupy medzi jednotlivými osobami minimálne 2 metre, aj pri sv. prijímaní. taktiež je potrebné dodržiavať odstup 2m aj pri príchode a odchode z kostola. Netýka sa to členov rodiny, ktorí žijú v spoločnej domácnosti. V kostoloch je možné zaujať len miesta, ktoré sú vyznačené.  Na sv. omše je zakázané ísť osobám, ktoré sú v karanténe, alebo majú respiračné ochorenie. Kostol bude otvorený pred sv. omšami 15 min.

Sv. omše v našej farnosti budú tento týždeň takto:

Prvá sv. omša bude v piatok o 9.00 hod vo farskom kostole.

Sv. omše len pre seniorov nad 65 rokov: v sobotu o l8.00 hod v Bzenove a nedeľa o 8.00 v Mereticiach.

Sv. omše pre ostatných veriacich: nedeľa Bzenov 9.00 a farský kostol 10.00 (v prípade pekného počasia bude sv. omša v nedeľu o 10.00 hod v exteriéri - na farskom dvore. Na túto sv. omšu si môžete doniesť aj malé stoličky a zaujať miesto podľa označenia.

Zvlášť prosíme seniorov, aby prehodnotili účasť na sv. omšiach. Stále platí dišpenz biskupov od oslobodenia na sv. omši v nedele.


Zoznam aktualít :