Oznam Dopravného podniku mesta Prešov

 28.04.2020

V Á Ž E N Í   C E S T U J Ú C I

Dopravca na základe rozhodnutia akcionára mesta Prešov, v dôsledku opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu, pristúpil k predĺženiu doby platnosti zakúpených predplatných cestovných lístkov (ďalej len „PCL“)

platných pre I. a II. tarifné pásmo:

 1. predplatné cestovné lístky žiacke a študentské (zľavnené):

 1. mesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 03. 2020 a neskôr
 • doba platnosti sa predlžuje do 30. 04. 2020 (vrátane)
 1. trojmesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 02. 2020 a neskôr
 • doba platnosti sa predlžuje do 30. 06. 2020 (vrátane)
 1. trojmesačné PCL žiacke a študentské, ktorých platnosť začala od 01. 03. 2020 a neskôr
 • doba platnosti sa predlžuje do 31. 07. 2020 (vrátane)

 1. predplatné cestovné lístky obyčajné (nezľavnené):

 1. trojmesačné PCL, ktorých platnosť začala od 16. 01. 2020 do 15. 02. 2020
  • doba platnosti sa predlžuje o 30 dní
 2. trojmesačné PCL, ktorých platnosť začala od 16. 02. 2020 do 16. 03. 2020
  • doba platnosti sa predlžuje o 45 dní

Vyššie uvedené predĺženie doby platnosti PCL sa uskutoční bez potreby návštevy predajní dopravcu.  Dátum doby predĺženia platnosti PCL si môžete overiť na kalkulačke na internetovej stránke dopravcu www.dpmp.sk

       

V ostatných prípadoch je nutné postupovať v zmysle platnej Tarify MHD v Prešove. V tomto prípade informácie poskytnú zamestnanci dopravcu na telefónnom čísle:

051 / 773 17 03

V zmysle platného Prepravného poriadku MHD v Prešove a Tarify MHD v Prešove sa zaplatené cestovné nevracia

Zoznam aktualít :