Usmernenie č.6 HH - SR zo dňa 30.03.2020

 02.04.2020

Zverejňujeme Vám  šiestu aktualizáciu „Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2“. Plné znenie 6.Usmernenia: TU


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8