Zmena v prerušení dodávky elektriny !!!

 03.09.2019

Oznam o zrušení odstávky elektriny v obci: tu

Oznam o prerušení dodávky elektriny dňa 16.9.2019 v čase od 6:50 do 17:30 v celej obci, okrem ZŠ napojenej z TS3,spolu s úsekom od súp.č.117 po súp.č.126, vrátane novej IBV pri ZŠ. Viac info: tu


Zoznam aktualít :

1 2 3 4 5 6 7 8