Výberové konanie riaditeľ/riaditeľka ZŠ a MŠ

 12.07.2023

Výberové konanie.

    Obec Bzenov v zmysle §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z.o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších platných predpisov a §5 ods.3 zákona č.552/2003 Z.z.o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších platných predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ/riaditeľka ZŠ a MŠ.

  Plné znenie výzvy a viac informácii: TU


1 2 3 4 5 6 7