Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

 28.02.2023

Oznámenie.

  o triedení komunálneho odpadu za r.2021, v zmysle prílohy č.2 zákona č.329/2018 Z.z.o poplatkoch za uloženie odpadov. Obec Bzenov zverejňuje úroveň triedenia KO za r.2022: TU

1 2 3 4 5 6 7