Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2023

 27.02.2023

Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 01/2023

o zabezpečení dodávky vody z verejného vodovodu a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou v katastrálnom území obce Bzenov ,v mieste kde je verejný vodovod a verejná kanalizácia vybudovaná: TU


1 2 3 4 5 6 7