Návrh dodatku č.4 k VZN č.2/2011 zo dňa 1.9.2011

 28.11.2022

Návrh dodatku č.4 k VZN č.2/2011 zo dňa 1.9.2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení: TU

1 2 3 4 5 6 7