Voľby do orgánov samosprávy obcí

 19.07.2022

Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov: Tu

Oznámenie o určení zapisovateľa miestnej volebnej komisie: Tu

Oznámenie o a počte obyvateľov pre voľby do samosprávnych orgánov obcí: Tu

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je: bzenov@onlinenet.sk

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie vv Bzenove je: bzenov@onlinenet.sk , tel.č. 051 7796 337, 0918 613 423.

Zodpovedná osoba: pani Anna Fejerčáková, zapisovateľka miestnej volebnej komisie Bzenov


1 2 3 4 5 6 7