Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za r.2021

 19.05.2022

  Zverejnenie ročného výkazu o komunálnom odpade z obce za r.2021.

          Podľa Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§81, bod 7, písm. j), obec má povinnosť zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.

Obec Bzenov zverejňuje ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za r.2021: TU


1 2 3 4 5 6