Zverejnenie zámeru o odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

 29.03.2022

Zverejenie zámeru o odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Zverejenie zámeru o odpredaji majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, týkajúceho sa prerokovania žiadosti p.Martina Papcuna o odkúpenie nehnuteľností v majetku obce - pozemok parc.č.380 a garáže postavenej na tejto súp.č.225, všetko na LV č.747. Viac info: TU


1 2 3 4 5 6