Výzva VSD a.s.na vykonanie výrubu a okliesnenia stromov

 01.03.2022

Výzva VSD a.s.

 na vykonanie výrubu a okliesnenia stromov a iných porastov v ochrannom pásme Výzva VSD a.s.na vykonanie výrubu a okliesnenia stromov v ochrannom pásme VN a VVN.

Plné znenie výzvy: TU


1 2 3 4 5 6