Verejná vyhláška

 21.01.2022

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania pre líniovú stavbu "Bzenov - úprava nn siete pri TS. Úplné znenie verejnej vyhlášky: TU


1 2 3 4 5