Návrh rozpočtu obce na r.2022

 30.11.2021

Návrh rozpočtu obce na r.2022.

Návrh rozpočtu obce na r.2022 príjmová časť: Tu

Návrh rozpočtu obce na r.2022 výdavková časť: Tu

Výhľad RO na roky 2022-2024: Tu

Stanovisko hlavného kontrolóra: Tu


1 2 3 4 5