Návrh rozpočtu obce na rok 2021

 26.11.2020

Návrh rozpočtu obce na rok  2021: 

Príjmová časť: Tu

Výdavková časť: Tu

Výhľadu RO pre roky 2021 až 2023: Tu


1 2 3 4 5 6